Gregor Johann Mendel

Meteorolog Génius Zemědělec Včelař Opat Učitel

Gregor J. Mendel je objevitelem základních principů dědičnosti a světově uznávaným zakladatelem genetiky.

Působil jako kněz a později opat augustiniánského kláštera na Starém Brně.

O festivalu

Narozeniny Gregora Johanna Mendela, otce genetiky, slavíme i v tomto roce! Jeden z mála letošních festivalů proběhne ve dnech 17. – 19. 7. 2020.

U partnerů festivalu jako Masarykova univerzita, Mendelova univerzita, Hvězdárna a planetárium Brno, VIDA!, ZOO Brno, KJM a ve městech Vražné a Znojmo bude v pátek 17. 7. 2020 připraven program pro dospělé a děti.

V areálu opatství na Mendlově náměstí je v sobotu 18. 7. 2020 připraven popularizačně-naučný zábavný program. Mendelovo muzeum uspořádá workshop pro děti a komentované prohlídky areálu. V refektáři proběhnou přednášky odborníků z Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy. Slavnostní premiéru si zažije Mendel Box, překvapení pro návštěvníky. Později odpoledne vystoupí na pódiu kapela BomBarďák či Filharmonie Brno s filmovými melodiemi. Letošní novinkou v opatství bude letní kino, pod širým nebem uvidíte film Gravitace. Na sobotním programu u partnera festivalu na letišti Medlánky si návštěvníci užijí komentovanou prohlídku hangáru a budou mít možnost si za zvýhodněnou cenu zaplatit seznamovací let nad Brnem. Nedělní mše Marka Orko Váchy přiblíží Mendela jako člověka vědy a víry.

 

Festival se uskuteční za finanční podpory statutárního města Brna.

Program ročníku 2020

Program pro letošní ročník průběžně aktualizujeme. Prosím sledujte následující přehled.

Čtvrtek 16. 7. 2020

Soutěže v Knihovně Jiřího Mahena (10.00)

Program pro děti včetně zábavných a vzdělávacích soutěží a kvízů. Adresa aktivity: Kobližná 4, Brno

Pátek 17. 7. 2020

Dílčí rezervace na části programu učiňte, prosím, e-mailem na uvedené adresy níže.

Komentovaná prohlídka, Obec Vražné (15.00)

Komentovaná prohlídka rodného domu Mendela zdarma, zábava pro děti.
Adresa prohlídky: Hynčice 69, Vražné (Moravskoslezský kraj), D1 – Exit 321.

Na akci je nutné se přihlásit přes přihlašovací formulář.

Street zábava, Znojmo (15.00)

Přemyslovců 131, Znojmo

Vědecká stezka Arboretum Mendelu (14.00)

Komentovaná prohlídka a vědecká stezka.
Adresa prohlídky: tř. Generála Píky 1, Brno.

Na akci je nutné se přihlásit přes přihlašovací formulář.

Zábava pro děti ve VIDĚ (10.00)

Zábava pro děti s festivalovým týmem.
Adresa aktivity: VIDA Science centrum Křížkovského 12, Brno.

Program na Hvězdárně Brno (9.00 - 20.00)

Zábavně poznávací program pro děti, relaxační zóna spojená ve vědecké atmosféře, digitárium, program v interiéru i exteriéru

9:00 volně přístupná výstava Říše mlhovin a vědecká stezka přírodovědné kognitorium

DIGITÁRIUM

16.00 pohádka v sále digitária Život stromů 2D (maximální kapacita je 50 míst, vstup s rouškou)

18.00 pořad v sále digitária Buňka! Buňka! Buňka! 2D (maximální kapacita je 50 míst, vstup s rouškou)

20.00 pořad v sále digitária Zrození planety Země 2D (maximální kapacita je 50 míst, vstup s rouškou)

Jednotné snížené vstupné 120,- Kč/osoba.
Adresa prohlídky: Hvězdárna Brno, Kraví hora 2, Brno.

Prohlídka v botanické zahradě (10.00)

Komentovaná prohlídka, vědecká stezka.
Adresa prohlídky: Kotlářská 2, Brno.

Na akci je nutné se přihlásit přes přihlašovací formulář.

Zábava pro děti v Avionu (14.00)

Festivalový tým , zábava pro děti.
Adresa aktivity: Skandinávská 128/2, Brno Dolní Heršpice

 

Komentovaná prohlídka v ZOO Brno (15.00)

Komentovaná prohlídka, krmění zvířat.
Adresa prohlídky: U Zoologické zahrady 46, Brno.

rezervace na e-mailu: bozkova@zoobrno.cz

 

Poznej svět pod mikroskopem (16.00 - 18.00)

vzdělávací odpoledne, pořáda Bioskop.
Adresa aktivity: Kamenice 5/A7, Brno

Sobota 18. 7. 2020

Celým sobotním programem v areálu opatství provede moderátor Štěpán Gajdoš.
Abychom mohli evidovat počet návštěvníků festivalu v souvislosti s vládními opatřeními v boji proti COVID-19, žádáme Vás o registraci pro vstup do areálu kláštera na sobotu 18. 7. 2020, děkujeme. Dílčí rezervace na části programu učiňte, prosím, e-mailem na uvedené adresy níže. 
Prohlídky Mendelova muzea (10.00 -12.00)
10:00 – 11:00 –Prohlídka Mendelovo muzeum, včelín, zahrada

10:00 – 11:00 – Prohlídka Augustiniánská knihovna, Bazilika nanebevzetí Panny Marie

11:00 – 12:00 – Prohlídka Mendelovo muzeum, včelín, zahrada

11:00 – 12:00 – Prohlídka Augustiniánská knihovna, Bazilika nanebevzetí Panny Marie

Na prohlídku je nutno rezervovat si místo přes email: info@mendelmuseum.muni.cz

Aktivity pro děti (10.00 - 17.00)

10.00 – 12.00 Workshop pro děti (Mendelovo muzeum)

Superschopnosti pro rostliny

Věděli jste, že i rostliny můžou mít superschopnosti? Třeba vyrůst i na velmi suchém poli nebo zasoleném záhonku. Vytvořit extra množství vitamínu A, aby i v zemích třetího světa mohly děti vyrůstat bez poškození zraku. Nebo umí třeba samy bojovat s viry, které by jinak celou úrodu zničily! Na programu pro mladé vědátory se dozvíte něco o těchto rostlinných superhrdinech a v malých skupinkách si zkusíte sami vymyslet vlastní rostlinu a formou plakátu ji představíte světu. workshop je určen pro děti ve věku 8-13 let.
Na workshop je nutno rezervovat si místo přes email: info@mendelmuseum.muni.cz

12.00 – 17.00 (zahrada kláštera)

  • Výtvarná dílna pro děti 3-8 let
  • Výtvarná dílna pro starší děti
  • IQ zóna pro starší děti
  • Buttonovací dílna
  • Malování na obličej
  • Aktivní hry pro děti

14.00, 15.00, 16.00 komentované prohlídky pro děti

Prohlídka areálu kláštera včetně prohlídky Včelína – sraz u Mendelova muzea. Na akci je utné přihlásit se přes e-mail: mendelfestival@gmail.com.

Populárně - naučný program v zahradě (12.00 - 17.00)

1) Šlechtění a genetická modifikace – aneb jak nakrmit planetu (Mendelovo muzeum)

Jak se změnily naše plodiny pomocí šlechtění? Kam bude směřovat genetika zemědělství? Je nás na světě čím dál víc a už teď je jasné, že musíme významně změnit náš přístup k získávání potravin. Jsou šlechtění a genetické modifikace tou nadějnou cestou?

 2) Rostlinky pod mikroskopem (Mendelovo muzeum)

Už jste viděli pod mikroskopem list? Nebo takový škrob? Zkoušeli jste si už vyrobit svůj mikroskopický preparát z plevele pod oknem? Správný vědec musí objekt svého bádání nejdřív poznat, aby ho mohl měnit. Přijďte si k nám část takového zkoumání vyzkoušet po vzoru Mendela!

 3) GMO – naděje budoucnosti?  (Bioskop)

Geneticky modifikované organismy jsou pro některé nadějí, pro jiné hrozbou. Známé jsou především plodiny užívané v zemědělství, které jsou už léta předmětem sporů. Co ale další oblasti jako lékařství či farmacie? A jak vůbec taková práce z GMO v praxi vypadá? Stavte se za námi do stánku Bioskopu a uvidíte, jak i tuhle oblast ovlivňuje Mendelovská genetika a že GMO může být tou nadějí, ke které se můžeme upnout.

 4) Izolace DNA (CEITEC)

„Izolace DNA“ – Pod zkratkou DNA si málokdo dokáže představit něco hmatatelného. Obecně je známo, že existuje a že se díky ní dědí vlastnosti z rodičů na potomky, ale málokdo ji někdy viděl. Díky jednoduchým experimentům s ovocem, které si sami budete moci vyzkoušet, si proto molekuly DNA ukážeme tak, že budou viditelné pouhým okem – DNA bude plavat v roztoku v klubíčku s bílkovinami. 

5) Vytvoř si náramek podle genetického kódu (CEITEC)

Způsob, jakým DNA kóduje jednotlivé znaky, není náhodný – tento životně důležitý proces se řídí přísným souborem pravidel. Jedním z těchto pravidel je i překlad do bílkovin, které se řídí tzv. “genetickým kódem”. Na principu genetického kódu si účastníci zakódují své vlastní jméno do podoby korálků čtyř barev, navlečou je na gumičku a tento osobitý suvenýr v podobě náramku si posléze odnesou na památku. 

6) VIDA! Zábavné aktivity pro děti

7) VUT Program  pro děti, mikroskopy, panely se zvětšeninami

Přednášky v Mendlově refektáři (14.00 - 17.00)

Moderuje: prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., Masarykova univerzita

Přednášející:

Prof. MUDr. Milan Macek, jr., DrSc., předseda Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP (14.00 – 14.15)  

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., Masarykova univerzita (14.15 – 15.00), téma: Náš původ vepsaný do lidského genomu

Lidé se stále častěji ptají po svém původu. Jednou z možností, jak původ zjistit, je analýza naší vlastní deoxyribonukleové kyseliny (DNA). DNA uloženou v našich buňkách nazýváme geonomem. Do něj se naše minulost vepisuje.

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D., Masarykova univerzita (15.15 – 16.00), 
téma: Jak vypadám? Zeptej se mé DNA

Přednáška přiblíží nové možnosti identifikace člověka pomocí analýzy DNA. Ukážeme si například, že z DNA dokážeme poměrně spolehlivě vyčíst barvu očí, vlasů nebo kůže dané osoby. Toho lze využít nejen v kriminalistice za účelem identifikace pachatele nebo jeho oběti, ale i u historicky významných osobností za pomocí DNA získané z kosterních pozůstatků. Dále si na konkrétním kriminálním případu popíšeme, že jsme z DNA schopni zjistit dokonce i podobu tváře, a to až s překvapující přesností. Na závěr si pak přiblížíme, co dalšího o vzhledu člověka budeme umět z DNA vyčíst do budoucna.

doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., Univerzita Karlova (16.00 – 16.45), téma: Co jsme se na HIV naučili, na COVIDu jako když najdeme

Třicet let vývoje virostatik proti HIV, ve kterém hráli klíčovou roli i čeští vědci, nás naučilo řadu triků a přístupů, které se úspěšně použily proti Ebole nebo viru hepatitidy typu C. Budou tyto zkušenosti stačit i na COVID?

prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., Masarykova univerzita (16.45 – 17.00)

Partnerský program - Letiště Medlánky (11.00 - 15.00)

11.00, 13.00, 14.00, 15.00, komentovaná prohlídka hangáru pro 30 osob

Na akci je nutné se přihlásit přes přihlašovací formulář.

12.00, 14.00, 15.00 Brno pod mikroskopem, při dobrém počasí seznamovací 15 minutový let nad Brnem (400 Kč/osoba, 3 osoby v letadle) 

Na akci je nutné se přihlásit přes přihlašovací formulář.

V restauraci na letišti U Křivé vrtule možno zakoupit Mendelovu hrachovku!

Adresa letiště: 

Letiště Medlánky, Turistická 67,  621 00 Brno

Hlavní podium (12.30 - 20.30)

12:30 Slack Show

13.00 VUT, Fakulta chemická 

14:00 Kouzelník 

14:45 VIDA! představení na pódiu

16.00 Slack show

17.00 Bombarďák

18.30 Filmové melodie s Filharmonií Brno

Mendel box (15.00)

Slavnostní otevření Mendel boxu s překvapením pro návštěvníky festivalu.

Kino Art v zahradě (21.30)

promítání filmu Gravitace

Neděle 19. 7. 2020

Nedělní mše svatá (Bazilika, 11.00)

Nedělní mše s přednáškou Marka Váchy v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí

Originál Mendelova rukopisu (10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00)

Komentované prohlídkové trasy s možností vidět i originál Mendelova rukopisu v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 za základní vstupné 100 Kč a snížené 80 Kč.

Vzhledem k velkému zájmu je nutno si rezervovat místo přes email  info@mendelmuseum.muni.cz. Totéž platí pro zájemce o komentovanou prohlídku v anglickém jazyce. 

Ostatní program

Výstava Šest žen. (Ne)známé z Brna 20. století (17. 7. - 31. 7.)

Výstava realizovaná festivalem Meeting Brno bude celý červenec návštěvníkům k dispozici. Prohlídka výstavy s autorem se uskuteční v pátek 24. 7. od 17.30

Věda a výzkum Mendelovy univerzity v Brně (1. 7. - 31. 8.)

Venkovní výstava vědeckých témat na Moravském náměstí v Brně

Partneři festivalu