Festival věnovaný
G. J. Mendelovi

Mendel je.. .

včelař

19–21 / 7 / 2019 Brno

Gregor J. Mendel

Učitel – Ve svých 32 letech začal vyučovat na c.k. státní vyšší reálce v Brně. Zde působil až do roku 1868.
Vědec – Na základě bádaní v oblasti hybridizace rostlin dokázal rozeznat a formulovat základní principy dědičnosti čímž předběhl svou dobu.
Opat – 30. března 1868 byl zvolen opatem starobrněnského kláštera.
Včelař – Mendel byl uznávaným odborníkem a chovatelem včel. V roce 1871 se stal I. náměstkem starosty moravského včelařského spolku.
Zemědělec – V roce 1870 byl zvolen členem výboru Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby. Díky svým vědomostem měl úspěchy v oblasti šlechtění ovocných stromů.
Meteorolog – Mendel se velmi zajímal o meteorologii, zejména o mimořádné úkazy. Jako první na světě vědecky popsal výskyt tornáda.
Meteorolog Génius Zemědělec Včelař Opat Učitel

Gregor J. Mendel je objevilem základních principů dědičnosti a světově uznávaným zakladatelem genetiky.

Působil jako kněz a později opat augustiniánského kláštera na Starém Brně.

O festivalu

Oslavme společně narozeniny Gregora Johanna Mendela – světově proslulého génia, který položil základy genetiky a bez nějž by dnes byl hrášek pouhou luštěninou.  Festival pro celou rodinu zdarma baví a rozšiřuje povědomí o jeho osobnosti a díle. Mendel byl v skutku renesanční člověk, a tak můžeme každý ročník věnovat jinému vědnímu oboru, který v Brně rozvíjel. Letos se vystoupení, projekce, hry, workshopy, přednášky, experimenty, ochutnávky a vše ostatní bude točit kolem Mendelova celoživotního koníčku i odborného výzkumu – včelařství. Nezmeškejte jedinečný ročník brněnského festivalu Mendel je… včelař.

odborná část

zábavná část

duchovní část

 

Program festivalu

Pátek 19. 7. 2019

Mendlovo náměstí

Mendlovo nám. 1, Brno

13.00 – 18.00 FabLab Experience – Nahlédněte do první digitální dílny a vyzkoušejte si ji

Mendelovo muzeum a expozice

Mendlovo nám. 1a, Brno

Komentované prohlídky

14.00 Historie a prohlídka Mendelova včelína – doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc.
15.00 Dětská komentovaná prohlídka – Jak Mendel počítal hrášky
15.00 Zahrada a Mendelův včelín
15.30 Expozice Mendelova muzea – Příběh skromného génia
16.00 Dětská komentovaná prohlídka – Jak Mendel počítal hrášky
16.00 Zahrada a Mendelův včelín (prohlídka v anglickém jazyce)
16.30 Expozice Mendelova muzea – Příběh skromného génia
17.00 Zahrada a Mendelův včelín

Nutná rezervace – na všechny komentované prohlídky na info@mendelmuseum.muni.cz, tel. 549 496 669, maximální počet 25 osob ve skupině

Odborné přednášky

16.00 Ing. Jiří Zigal — Co má apiterapie společné s aromaterapií?
16.30 Ing. Květoslav Čermák, CSc. — Genetika včel a inseminace matek
17.00 Ing. Karel Jiruš — O včelách a včelaření
17.30 doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. — Význam včel pro krajinu + Udržitelná přirozenost přírody — co nám včely napovídají
18.00 doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc. — Laboratorní chov čmeláků s obrázky všech druhů

Sál muzea Starobrněnského opatství

Mendlovo nám. 1a, Brno

19.00

Koncert umělců JAMU – Janáčkovo mládí

Jacques Ibert: Tři krátké kusy (Allegro, Andante, Allegro scherzando)
Darius Milhaud: Krb krále René
Leoš Janáček: Dechový sextet „Mládí“ (Allegro, Andante sostenuto, Vivace, Allegro animato)

Účinkuje Janáček Ensemble ve složení: Václav Kunt – flétna, Jurij Likin- hoboj, Milan Polák – klarinet, Karel Hofmann – lesní roh, Roman Novozámský – fagot, Vít Spilka – klarinet, basklarinet

Sobota 20. 7. 2019

Mendelovo muzeum a expozice

Mendlovo nám. 1a, Brno

celý den Včely a květy – videoprojekce

Zahrada Augustiniánského opatství

Mendlovo nám. 1a, Brno

od 10.00 FabLab Experience – Nahlédněte do první digitální dílny a vyzkoušejte si ji.
od 10.00 Výtvarná dílna pro děti
od 10.00 Chemická fakulta VUT v Brně – Včelí produkty pod mikroskopem
od 10.00 VIDA! science centrum – mobilní exponáty
od 10.00 Knihovna Jiřího Mahena – knihy o včelařství
od 11.00 Mendelova společnost pro včelařský výzkum, Pracovní společenství nástavkových včelařů a Časopis moderní včelař – ochutnávka medu, čmeláčí úl, výrobky z vosku, vlastní odlévání, apiterapie a aromaterapie, výroba propolisových kapek, včelařské publikace, nabídka a prezentace kurzů včelaření a také zábavné aktivity pro děti do 6 let
od 11.00 Lipka – aktivity na téma ekologie, hmyz a včelařství nejen pro děti
od 11.00 Pevnost poznání – zkoumání krásného a miniaturního světa sladkých vod, to vše díky pouhé kapičce vody
od 11.00 Bioskop – otevření laboratoře dětem i dospělým — fascinující svět vědy! Vyzkoušejte si práci v laboratoři na vlastní kůži
od 11.00 Včelaříme – ekologické včelařství s heslem “Včelaříme s úctou ke včelám”

Mendelův refektář

Mendlovo nám. 1a, Brno

11.00 – 13.00

„Jak se Mendelovi schovaly včely před bouřkou“.

V rámci programu jsou dětem hrou i názornými ukázkami představeny dva obory, kterými se Gregor Johann Mendel, otec genetiky, zabýval a to meteorologie a včelařství.

Děti se seznámí s fungováním včelího úlu, zjistí například, jak se včely dorozumívají, čím se živí, ale i jaké mají predátory. V oblasti meteorologie se seznámíme s přístroji na měření počasí, dozvíme se, jakou úlohu hrály v meteorologii pranostiky, ale i to že Mendel jako první člověk popsal vznik tornáda.

Zároveň proběhne komentovaná prohlídka Mendelova muzea pro rodiče dětí účastnících se programu Jak se Mendelovi schovaly včely před bouřkou.

Nutná rezervace – na info@mendelmuseum.muni.cz, tel. 549 496 669

Hlavní pódium

Mendlovo nám. 1a, Brno

13.00 Zahájení festivalu
13.10 Divadlo Koráb – Princezna na hrášku
14.00 VIDA! science centrum
14.30 Pevnost poznání
15.00 ÚDiF – Vší (a včelí) silou
15.30 VIDA! science centrum
16.00 Pevnost poznání
16.30 ÚDiF – Fyzika doby Mendelovy
17.00 Přestávka
18.30 Koncert The Newmour Experience
20.30 Zdravice významných hostů
21.00 Bastl Instruments + světelná performance

Mendelův včelín

Mendlovo nám. 1a, Brno
sraz na stánku Lipka (dětské workshopy),
sraz na stánku Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum (worshopy pro dospělé)

14.00 Workshop Lipky pro děti 5 až 8 let – Návštěva ve včelím úlu, program o životě včel, jejich vývoji, nepřátelích a řemeslech.
15.00 Workshop pro dospělé – Mendelova společnost pro včelařský výzkum – Úvod do včelaření v Mendelově včelíně, provedou Ing. Karel Skřivánek a doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc.
16.00 Workshop pro děti 8 až 12 let – Společenstvo průsvitných křídel – Vypravte se do světa opylovačů a odhalte společně s námi tajemství jejích života.
17.00 Workshop pro dospělé – Mendelova společnost pro včelařský výzkum – Úvod do včelaření v Mendelově včelíně, provedou Ing. Karel Skřivánek a doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc.

Nutná rezervace – na všechny programy na info@mendelmuseum.muni.cz, tel. 549 496 669, maximální počet 15 osob ve skupině

Neděle 21. 7. 2019

Mendelovo muzeum a expozice

Mendlovo nám. 1, Brno

10.00 Komentovaná prohlídka Mendelova muzea
11.00 Komentovaná prohlídka Mendelova muzea

Mendelův včelín a zahrada opatství

Mendlovo nám. 1a, Brno

10.15 Komentovaná prohlídka
11.15 Komentovaná prohlídka

Knihovna Augustiniánského opatství

Mendlovo nám. 1, Brno

11.30 Komentovaná prohlídka
12.00 Komentovaná prohlídka

Nutná rezervace – na všechny komentované prohlídky na info@mendelmuseum.muni.cz, tel. 549 496 669, maximální počet 25 osob ve skupině

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Mendlovo nám. 1, Brno

11.00 Bohoslužba s koncertem
18.00 Dominika Ťuková – harfa; Zdeněk Svozil – housle
18.30 Vokální soubor DNA – Dej Nám Akord
19.00 Petr Kolář – varhanní koncert; Lenka Cafourková-Ďuricová – soprán

Program mimo areál Mendelova muzea

Čtvrtek 18. 7. 2019

Knihovna Jiřího Mahena

Kobližná 4, Brno

10.00 – 18.00 Výtvarná dílna pro děti, zábavné hry

Pátek 19. 7. 2019

Hvězdárna a planetárium Brno

Kraví hora 2, Brno

16.00 – 20.00 Fun zóna pro děti, vědecká stezka, doprovodný program
16.00 Život stromů 2D
17.00 Pozorování slunce
17.15 Relaxace pod hvězdami
18.00 Buňka! Buňka! Buňka! 2D
20.00 Vzhůru na měsíc 3D

Na projekce v Digitáriu se platí vstupné dle ceníku Hvězdárny a planetária Brno.

Zoo Brno

U Zoologické zahrady 46, Brno

15.00 Komentovaná prohlídka včelína, chillout zóna pro děti, výtvarná dílna

Sraz na komentovanou prohlídku včelína je v 15:00 u horní točny vláčku

Avion Shopping Park

Skandinávská 2, Brno

10.00 Vědecká dílna pro děti, malování na obličej, výtvarná dílna na téma včela

Město Znojmo

Premyslovců 4, Znojmo

odpoledne Program pro děti

Bioskop – Vědecké výukové centrum MU

Kamenice 5/A7, Brno

16.00 –18.00 Otevření laboratoře veřejnosti – fascinující svět vědy! Vyzkoušejte si práci v laboratoři na vlastní kůži

Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně

Gen. Píky 1, Brno

17.00 Komentovaná prohlídka arboreta a zahrady, program pro děti

Nutná rezervace – na komentovanou prohlídku na mendelfestival@gmail.com

Botanická zahrada MU

Kotlářská 2, Brno

9.30 Odpočinková zóna, program pro děti
10.00 Komentovaná prohlídka skleníku, program pro děti
11:00 Celodenní prohlídky zahrad

Nutná rezervace – na komentovanou prohlídku na mendelfestival@gmail.com

VIDA! Science centrum

Křížkovského 12, Brno

10.30 Science show Detonátor

Nutná rezervace – na vědeckou show na mendelfestival@gmail.com

Obec Vražné

Hynčice 69, Vražné

10.00 a 16.00 Komentované prohlídky rodného domu G. J. Mendela včetně proskleného úlu a medometu, výtvarná dílna pro děti

Nutná rezervace – na komentovanou prohlídku na mendelfestival@gmail.com

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105, Brno

15.00 a 15.30 Komentované prohlídky, expozice optiky, hry a aktivity pro děti
16.00 a 16.30 Komentované prohlídky, expozice optiky, hry a aktivity pro děti
17.00 a 17.30 Komentované prohlídky, expozice optiky, hry a aktivity pro děti

Nutná rezervace – na komentovanou prohlídku na mendelfestival@gmail.com

Sobota 20. 7. 2019

Obec Vražné

Hřiště, Vražné

15.00 – 24.00 Hry, soutěže, koncert skupiny Kabát revival a ohňostroj

Partneři

Akce se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové, starosty městské části Brno – střed Ing. arch. Vojtěcha Mencla, Masarykovy univerzity v Brně, Mendelovy univerzity v Brně, Biskupství brněnského a řádu sv. Augustina v Římě.

Akce se koná za finanční podpory městské části Brno – střed. Statutární město Brno finančně podporuje TIC BRNO, příspěvkovou organizaci.

Akce je spolufinancována z rozpočtu přeshraničního projektu “Mendel je…” s registračním číslem KPF 02-087.

Fotogalerie