Festival věnovaný
G. J. Mendelovi

Mendel je.. .

včelař

19–21 / 7 / 2019 Brno

Gregor J. Mendel

Učitel – Ve svých 32 letech začal vyučovat na c.k. státní vyšší reálce v Brně. Zde působil až do roku 1868.
Vědec – Na základě bádaní v oblasti hybridizace rostlin dokázal rozeznat a formulovat základní principy dědičnosti čímž předběhl svou dobu.
Opat – 30. března 1868 byl zvolen opatem starobrněnského kláštera.
Včelař – Mendel byl uznávaným odborníkem a chovatelem včel. V roce 1871 se stal I. náměstkem starosty moravského včelařského spolku.
Zemědělec – V roce 1870 byl zvolen členem výboru Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby. Díky svým vědomostem měl úspěchy v oblasti šlechtění ovocných stromů.
Meteorolog – Mendel se velmi zajímal o meteorologii, zejména o mimořádné úkazy. Jako první na světě vědecky popsal výskyt tornáda.
Meteorolog Génius Zemědělec Včelař Opat Učitel

Gregor J. Mendel je objevitelem základních principů dědičnosti a světově uznávaným zakladatelem genetiky.

Působil jako kněz a později opat augustiniánského kláštera na Starém Brně.

O festivalu

„Festival Mendel je… představuje brněnského génia v celé šíři jeho zájmů. Po minulém dílu zaměřeném na jeho vědeckou kariéru se letošní ročník soustředil na včelařství. Chovu včel se Gregor Johann Mendel věnoval od dětství a byl to on, kdo nechal v augustiniánském klášteře na Starém Brně vybudovat včelín. Kromě sběru medu si na včelách snažil potvrdit svá zjištění z pokusů s hrachem.

Tahákem ročníku 2019 bylo vystoupení brněnského uskupení Bastl Instruments, které představilo audiovizuální show o čtyřech dějstvích kombinující videomapping, VJing a živou elektronickou hudbu. Dále si mohli návštěvníci užít divadlo, komentované prohlídky, odborné přednášky, workshopy, experimenty, koncerty, bohoslužby a mnoho dalšího. Snad každý si mohl najít to své při vstupném zdarma. Areál augustiniánského opatství navštívilo přes 3 a půl tisíce lidí.

Děkujeme všem návštěvníkům letošního festivalu a doufáme, že jste si ho pořádně užili. Další ročník připravujeme už v tyto dny a těšíme se, že vás tam potkáme.“

odborná část

zábavná část

duchovní část

Program festivalu

Program příštího ročník připravujeme

Partneři

Akce se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové, starosty městské části Brno – střed Ing. arch. Vojtěcha Mencla, Masarykovy univerzity v Brně, Mendelovy univerzity v Brně, Biskupství brněnského a řádu sv. Augustina v Římě.

Akce se koná za finanční podpory městské části Brno – střed. Statutární město Brno finančně podporuje TIC BRNO, příspěvkovou organizaci.

Akce je spolufinancována z rozpočtu přeshraničního projektu “Mendel je…” s registračním číslem KPF 02-087.

Fotogalerie