11.00 Nedělní mše s přednáškou Marka Váchy v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí